Propisana oprema i signalizacija

Zbog sigurnosti samih biciklista i drugih sudionika u prometu prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama i pripadajućem Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama svaki bicikl koji sudjeluje u prometu mora imati propisanu opremu i signalizaciju:

1. KOČNICE NA BICIKLU
Na biciklima mora biti ugrađena i izvedena za svaki kotač najmanje po jedna kočnica tako da su međusobno neovisne, s tim što kočnica na prednjem kotaču mora biti ručna.

2. PREDNJE BIJELO SVJETLO NA BICIKLU
Bicikl mora imati jedno ili dva simetrično postavljena svjetla za osvjetljavanje ceste, a moraju biti izvedena i pričvršćena na prednjoj strani bicikla. Svjetlost koju daje svjetlo mora biti bijele boje, a udaljenost svjetleće površine toga svjetla od površine ceste ne smije biti veća od 1,2 m ni manja od 0,4 m kod bicikla. Svjetlo na biciklu mora biti izvedeno i podešeno tako da osvijetljeni dio ravne ceste nije dulji od 50 m ni kraći od 10 m.

3. STRAŽNJE CRVENO SVJETLONA BICIKLU
Bicikl mora imati jedno ili dva simetrično raspoređena prema uzdužnoj okomitoj ravnini vozila postavljena stražnja pozicijska svjetla crvene boje te moraju biti izvedena i pričvršćena na zadnjoj strani vozila.  Udaljenost svjetleće površine svjetla od površine ceste ne smije biti manja od 0,25 m ni veća od 0,9 m. Ovo svjetlo može biti izvedeno zajedno s katadiopterima.

4. KATADIOPTER STRAGA
Bicikl mora imati jedan ili dva simetrično raspoređena prema uzdužnoj okomitoj ravnini vozila i netrokutasta katadioptera crvene boje koji moraju biti ugrađena i izvedena na stražnjoj strani bicikla. Udaljenost reflektirajuće površine stražnjega crvenog katadioptera od površine ceste ne smije biti manja od 0,25 m ni veća od 0,9 m. Reflektirajuća površina stražnjega crvenog katadioptera mora iznositi najmanje 8 cm.

5. KATADIOPTERI NA PEDALAMA
Bicikl mora imati po jedan katadiopter žute ili narančaste boje – na svakoj strani pedale (s prednje i stražnje strane)
6. KATADIOPTERI U KOTAČIMA
Bicikl mora imati na bočnim stranicama prednjega i stražnjeg kotača bicikla reflektirajuća tijela koja reflektiraju svjetlost bijele ili žute boje.

7. ZVONCE/TRUBA
Na biciklu mora postojati uređaj za davanje zvučnih znakova. Uređaj za davanje zvučnih znakova na biciklu mora biti ugrađen i izveden kao najmanje jedan uređaj tako da daje jednolične zvukove nepromjenljiva intenziteta. Komanda uređaja za davanje zvučnih znakova mora biti postavljena tako da je pristupačna vozaču s njegova sjedala.

Ako Vaš bicikl nema ovih sedam uređaja s popisa, odmah ih kupite i pripazite da su odgovarajućih specifikacija, te ih ugradite na bicikl prema propisanom mjestu.

Kompletan Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama možete pročitati na linku ovdje.

 

OsBicikli

OS Bicikli je edukativno-turistički projekt kojemu je jedan od ciljeva upoznavanje građana i svih posjetitelja grada Osijeka o dostupnosti i frekventnosti biciklističkih staza u gradu i parkirališta za vozila za invalide, ali i aktivna građanska inicijativa kojom bi se predlagale potrebe za novim stazama, proširenjima i slično.

Pročitajte više