Poziv na evidentiranje bicikala

Akcija evidentiranja vašeg bicikla u web aplikaciju obaviti će se 07.06.2014. u gradskoj četvrti donji grad, Trg Bana Jelačića 25 od 9:00 do 13:00 sati uz moto: „iskoristite nekoliko minuta za zaštitu svog bicikla kako se ne bi pitali, gdje je moj bicikl?“

Popunite „evidencijski list“ i izraditi ćemo vam iskaznicu koja će biti priznata od strane policijske uprave u slučaju krađe. Vaš bicikl će biti evidentiran u našoj web bazi podataka, kojoj ćete imati pristup unošenjem vašeg oib-a. Također, bicikl će dobiti naljepnicu „bicikl je evidentiran“.

 

OsBicikli

OS Bicikli je edukativno-turistički projekt kojemu je jedan od ciljeva upoznavanje građana i svih posjetitelja grada Osijeka o dostupnosti i frekventnosti biciklističkih staza u gradu i parkirališta za vozila za invalide, ali i aktivna građanska inicijativa kojom bi se predlagale potrebe za novim stazama, proširenjima i slično.

Pročitajte više