Gradska četvrt Gornji grad bilježi jubilarca

Vaš odaziv na našu osmu akciju se vratio na razinu prvih akcija…Prošli su nam izbori, prošla nam je opasnost od poplave i vi ste se očigledno opustili. U našoj web aplikaciji evidentirano je 510 bicikala sa punim podacima i o vlasniku i o biciklu, a pohranjene su i kvalitetne 4 fotografije svakog pojedinog bicikla. Širite našu priču...

 

 

OsBicikli

OS Bicikli je edukativno-turistički projekt kojemu je jedan od ciljeva upoznavanje građana i svih posjetitelja grada Osijeka o dostupnosti i frekventnosti biciklističkih staza u gradu i parkirališta za vozila za invalide, ali i aktivna građanska inicijativa kojom bi se predlagale potrebe za novim stazama, proširenjima i slično.

Pročitajte više